Ansök som EKOQRD®-ambassadör

[scc_calculator type='text' idvalue='5']

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet

Idag köper företag visitkort till alla anställda och ibland bara till "viktiga" anställda som arbetar med försäljning eller marknadsföring. Detta är naturligt eftersom företaget inte vill spendera pengar på något som inte behövs.

Alla anställda är viktiga och vår lösning är att skapa personliga visitkort för varje anställd. De känner sig välkomna i teamet och det kostar inte mycket för företaget.

Små och medelstora företag - fakta och definitioner i Sverige

Små och medelstora företag är en term som ofta används för att hänvisa till små och medelstora företag. Vissa förordningar och officiell statistik bygger på begreppet små och medelstora företag. Begreppet små och medelstora företag definierar företag med ett begränsat antal anställda, omsättning och/eller balansomslutning.

Fakta om små och medelstora företag: 99,9% av alla företag är små och medelstora företag.


EU-kommissionen definierar begreppet små och medelstora företag

 • Medelstora företag har mellan 50 och 249 anställda och en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning på högst 43 miljoner euro.
 • Små företag har mellan 10 och 49 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.
 • Mikroföretag har färre än 10 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning på högst 2 miljoner euro.

 

99,9% av alla företag är små och medelstora företag.

 • År 2019 fanns det 1 150 000 företag i Sverige. Av dessa var 1 149 000 små och medelstora företag, vilket innebär att 99,9% av alla företag i Sverige är små och medelstora företag.
 • Det finns 5 800 medelstora företag med 50-249 anställda.
 • Det finns 35 000 småföretag med 10-49 anställda.
 • Det finns 278 000 mikroföretag med färre än 10 anställda.
 • Det finns 830 000 enmansföretag.

 

De flesta jobben finns i små och medelstora företag

 • År 2019 fanns det 3 miljoner anställda i privata företag. Av dessa var 1,9 miljoner anställda i små och medelstora företag, vilket motsvarar 65%.
 • Mellan 1992 och 2018 skapades 78% nya jobb i företag med färre än 200 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas av små och medelstora företag.

Dominans av små och medelstora företag

 • År 2018 stod små och medelstora företag för 60% av företagens omsättning.
 • År 2018 stod små och medelstora företag för 61% av förädlingsvärdet inom näringslivet.
DELA DIN VARUKORG